Gunung Api - filosofi for folket
Nr.1, foråret 2005.
 

Download hele nummeret her (Word-fil, 130kB).

 

Socialdemokraternes valgnederlag - mellem idealisme og realisme
Om det socialdemokratiske valgnederlag

”På et idemæssigt plan kan man sige, at det er det forhold at det er lykkedes at gøre op med den utopiske idealisme uden at svigte idealerne – ja tværtimod, som er Socialdemokraternes helt store historiske fortjeneste”

Bragt i Berlingske i lettere forkortet version d. 18.2.05
 

Fejlslagen Idealisme
Om Irakkrigen

”I næstekærlighedens navn var en elimination af Saddam Husseins styre etisk korrekt, selv om loven (FN’s jura) talte imod. I næstekærlighedens navn var det spindoktorerede tågeslør over sandheden en tilgivelig nødvendighed, selvom løgnen aldrig er hvid. Eller rettere – sådan så det ud.”

Bragt i Politiken d.12.01.05
 

Folkekirkens Enten - Eller
Om ateisme og kristendom i lyset af Grosbøllsagen

”Det er en kristne folkekirkes Enten – Eller: Enten må den besinde sig på traditionen, eller også vil den lide omfortolkningernes varmedød”

Er beretningen om Jesus blot et epos, der kræver en subtil fortolkning, hvorfor da så ikke blot gå direkte til sagens kerne, droppe Biblen og i stedet læse de filosoffer som klart, entydigt og på et mere dybsindigt niveau forholder sig til tilværelsens grundvilkår i en verden uden Gud?”
 

Frem til Kant !
Et stridsskrift vendt mod kulturradikalismen, positivismen  og den akademiske filosofi (forordet til mit speciale)

”Den såkaldte kulturradikalisme, der i sin egen selvforståelse er antiautoritær kamp mod traditionens uretfærdige magt, ser ikke at den selv er magten, at den selv har rollen som (undertrykkende) autoritet. Ja – konservatismen af i dag er den såkaldte kulturradikalisme og borgerskabet de såkaldte kulturradikale” 

”Man så ikke, at Kant agiterede for en sandere metafysik og derfor så sig nødsaget til  at ophæve viden for at give plads til troen. Man så ikke, at Kant ikke kun var kulminationen på oplysningstiden men også overvindelsen af denne åndsform med sin overtro på forstanden” 
 

Aflys rejsen med tidsmaskinen
Om tidsrejser og naturvidenskabens utilstrækkelighed

”Reduceringen af livet til blot at være et fysisk fænomen er netop en reducering og ikke en beskrivelse af vores faktiske erfaring”

Bragt i Berlingske d. 09-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunung Api

 
 

 - filosofi for folket

 
     
 

Gunung Api udgives og skrives af cand.mag. i filosofi
Michael H. Jørgensen

 
 
 

kontakt

 
 

forsiden

 

om Gunung Api

 

foredrag

 
 

få Gunung Api nr.2 på mail

 
  2 digte i Gunung Apis ånd

 

     
      
 

 AB-Hawaii regnskab

AB-Hawaii tegning

 
   AB-Hawaii Revisorskrivelse